سیستم اطفا حریق آیروسل

در حال نمایش 7 نتیجه

سیستم اطفا حریق آیروسل 1000 گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل – آیروسل ۱۰۰۰ گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل 1000 گرمی تدبیر نسل جدیدی از سیستم آیروسل است که ایرادات مربوط به نسل قبلی در آن برطرف شده است. سیستم اطفا حریق آیروسل برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های دسته A، B، C، E و F گزینه مناسبی است. مزایای سیستم اطفا حریق آیروسل 1000 گرمی تدبیر:

 • نصب و راه‌اندازی آسان
 • عدم نیاز به لوله‌کشی و مخازن
 • غیرسمی و دوستدار محیط زیست
 • طول عمر 15 ساله و مقرون‌به‌صرفگی
سیستم اطفا حریق آیروسل 200 گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل – آیروسل ۲۰۰ گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل 200 گرمی تدبیر نسل جدیدی از سیستم آیروسل است که ایرادات مربوط به نسل قبلی در آن برطرف شده است. سیستم اطفا حریق آیروسل برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های دسته A، B، C، E و F گزینه مناسبی است. مزایای سیستم اطفا حریق آیروسل 200 گرمی تدبیر:

 • نصب و راه‌اندازی آسان
 • عدم نیاز به لوله‌کشی و مخازن
 • غیرسمی و دوستدار محیط زیست
 • طول عمر 15 ساله و مقرون‌به‌صرفگی
سیستم اطفا حریق آیروسل 2000 گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل – آیروسل ۲۰۰۰ گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل 2000 گرمی تدبیر نسل جدیدی از سیستم آیروسل است که ایرادات مربوط به نسل قبلی در آن برطرف شده است. سیستم اطفا حریق آیروسل برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های دسته A، B، C، E و F گزینه مناسبی است. مزایای سیستم اطفا حریق آیروسل 2000 گرمی تدبیر:

 • نصب و راه‌اندازی آسان
 • عدم نیاز به لوله‌کشی و مخازن
 • غیرسمی و دوستدار محیط زیست
 • طول عمر 15 ساله و مقرون‌به‌صرفگی
سیستم اطفا حریق آیروسل 4000 گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل – آیروسل ۴۰۰۰ گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل 4000 گرمی تدبیر نسل جدیدی از سیستم آیروسل است که ایرادات مربوط به نسل قبلی در آن برطرف شده است. سیستم اطفا حریق آیروسل برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های دسته A، B، C، E و F گزینه مناسبی است. مزایای سیستم اطفا حریق آیروسل 4000 گرمی تدبیر:

 • نصب و راه‌اندازی آسان
 • عدم نیاز به لوله‌کشی و مخازن
 • غیرسمی و دوستدار محیط زیست
 • طول عمر 15 ساله و مقرون‌به‌صرفگی
سیستم اطفا حریق آیروسل 500 گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل – آیروسل ۵۰۰ گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل 500 گرمی تدبیر نسل جدیدی از سیستم آیروسل است که ایرادات مربوط به نسل قبلی در آن برطرف شده است. سیستم اطفا حریق آیروسل برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های دسته A، B، C، E و F گزینه مناسبی است. مزایای سیستم اطفا حریق آیروسل 500 گرمی تدبیر:

 • نصب و راه‌اندازی آسان
 • عدم نیاز به لوله‌کشی و مخازن
 • غیرسمی و دوستدار محیط زیست
 • طول عمر 15 ساله و مقرون‌به‌صرفگی
سیستم اطفا آیروسل 5000 گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل – آیروسل ۵۰۰۰ گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل 5000 گرمی تدبیر نسل جدیدی از سیستم آیروسل است که ایرادات مربوط به نسل قبلی در آن برطرف شده است. سیستم اطفا حریق آیروسل برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های دسته A، B، C، E و F گزینه مناسبی است. مزایای سیستم اطفا حریق آیروسل 5000 گرمی تدبیر:

 • نصب و راه‌اندازی آسان
 • عدم نیاز به لوله‌کشی و مخازن
 • غیرسمی و دوستدار محیط زیست
 • طول عمر 15 ساله و مقرون‌به‌صرفگی
سیستم اطفاآیروسل 6000 گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل – آیروسل ۶۰۰۰ گرمی

سیستم اطفا حریق آیروسل 6000 گرمی تدبیر نسل جدیدی از سیستم آیروسل است که ایرادات مربوط به نسل قبلی در آن برطرف شده است. سیستم اطفا حریق آیروسل برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های دسته A، B، C، E و F گزینه مناسبی است. مزایای سیستم اطفا حریق آیروسل 6000 گرمی تدبیر:

 • نصب و راه‌اندازی آسان
 • عدم نیاز به لوله‌کشی و مخازن
 • غیرسمی و دوستدار محیط زیست
 • طول عمر 15 ساله و مقرون‌به‌صرفگی

گروه تولیدی و صنعتی تدبیر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید…