کپسول های آتش نشانی CO2

معرفی کپسول های آتش نشانی CO2

همان طور که از نام کپسول های آتش نشانی CO2 مشخص است ، مواد اطفا کننده در این کپسول ها گاز دی اکسید کربن میباشد. این گاز محدودیت های بالایی در رابطه با استفاده در سیستم های اطفا حریق دارد. اما تأثیرگذاری آن در خصوص مهار آتش بسیار بالا میباشد. همچنین این گاز مشکلات بالایی […]

گاز IG-55 برای اطفا حریق

معرفی عملکرد گاز بی اثر IG-55 در اطفا حریق

گاز های IG مانند IG-55 به عنوان گازهای دوستدار محیط زیست شناخته میشوند. بخش عظیمی از مواد تشکیل دهنده این ماده خاموش کننده شامل گاز هایی است که با محیط اطراف خود واکنشی نمیدهند. به همین دلیل این گاز صدماتی به تجهیزات نمیرساند. به همین دلیل گاز IG 55 برای استفاده برای اطفا حریق در […]