اجزای سیستم اطفاء حریق آبی :

معرفی اجزای سیستم های اطفا حریق چیست

این سیستم یکی از پر کاربرد ترین سیستم های اطفا حریق اتوماتیک میباشد. برای معرفی اجزای سیستم اطفاء حریق آبی باید ابتدا با خود آن آشنا باشید. به طور کلی به تجهیزات و سیستمی که آتش را با استفاده از عوامل مربوط به آب مهار میکند، سیستم اطفاء حریق آبی میگویند. درگذشته تا کنون آب […]

سیستم اطفا حریق گازی

معرفی دستگاه سیستم های اطفاء مهار آتش گازی

سیستم های اطفا حریق گازی یکی از دستگاه های مهم در مهار آتش میباشد. تجهیزات موجود در این سیستم با استفاده از حذف اکسیژن از آتش آن را خاموش میکنند. به دلیل گسترش راحت گاز ها ، تأثیر گذاری این سیستم بسیار بالا است. چرا که به دلیل خاصیت گازها تمامی محیط را به راحتی […]

فلوسوئیچ در سیستم اعلام حریق

معرفی انواع فلوسوئیچ ها چیست

فلوسوئیچ چیست : یک قطعه برای ایجاد ارتباط با سیستم اطفا حریق میباشد. به طور کلی وظیفه اصلی فلوسوئیچ ها در سیستم های اعلام حریق برای فعال کردن سیستم های مهار آتش است. به این صورت که در هنگام آتش پیام را از دتکتور ها دریافت کرده ، سپس تجهیزات مهار آتش را راه می […]

ریموت اندیکاتور چیست

معرفی ریموت اندیکاتور ها چیست

ریموت اندیکاتور چیست ؟ یکی از لوازم و تجهیزات سیستم اعلام حریق میباشد. به کمک این تجهیزات میتوان محل دقیق آتش سوزی را مشخص کرد. در گذشته تشخیص دقیق موقعیت دشوار بود. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی تجهیزاتی برای این مورد ایجاد شده اند. ریموت اندیکاتور ها یا همان remote indicator در اشکال مختلف تهیه […]

انواع شیر کنترل در سیستم اطفاء حریق

معرفی انواع شیر های کنترل ولو در سیستم های اطفاء حریق چیست

یکی از اجزای مهم در خصوص سیستم های مهار آتش ، شیر های کنترل هستند. انواع شیر های کنترل در سیستم اطفا حریق عملکرد متفاوتی دارند. برای مثال در برخی از این اجزا با اتصال آن به سیستم های اعلام حریق به صورت اتوماتیک عمل میکنند. این در حالی است که در برخی از آن […]

واترمیست چیست

معرفی سیستم اطفاء حریق واترمسیت چیست

سیستم واترمیست چیست ؟ یکی از سیستم های اطفاء حریق بر مبنای آب میباشد. در زمان های گذشته تا کنون ، آب یکی از موارد مهم در مهار آتش میباشد. این ماده به واسطه نوع استفاده آن هم با خنک کردن و هم خفه کردن آتش را خاموش میکند. در سیستم اطفاء حریق واترمیست آب […]

اسپرینکلر چیست

معرفی sprinkler و انواع تجهیزات و سیتسم های اسپرینکلر ها چیست

اسپرینکلر چیست : یکی از تجهیزات اطفاء حریق به روش اتوماتیک میباشد. اسپرینکلر ها معمولا در سقف ها تعبیه میشوند. به طور کلی تجهیزات اسپرینکلر برای پاشیدن درست مواد ضد حریق مورد استفاده قرار میگیرند. به دلیل آنکه نوع این دستگاه ارتباط مستقیم با نوع ماده مهار آتش دارد، لذا این دستگاه ها در انواع […]