استاندارد های در سیستم های اعلام حریق :

معرفی استاندارد های سیستم اعلام حریق

در سیستم های اعلام حریق ( همان اعلان حریق) استاندارد هایی برای استفاده و نصب صحیح این سیستم ها آورده تهیه شدند. این استاندارد ها شامل قوانینی برای بکارگیری این سیستم ها برای بهترین عملکرد ممکن ایجاد شده اند. همچنین در این استاندارد ها نوع سیستم اعلام حریق و مساحت هر منطقه تحت نظارت این […]