این سیستم یکی از پر کاربرد ترین سیستم های اطفا حریق اتوماتیک میباشد. برای معرفی اجزای سیستم اطفاء حریق آبی باید ابتدا با خود آن آشنا باشید. به طور کلی به تجهیزات و سیستمی که آتش را با استفاده از عوامل مربوط به آب مهار میکند، سیستم اطفاء حریق آبی میگویند. درگذشته تا کنون آب ها یکی از موارد مهم در رابطه با اطفا حریق بوده و هست. البته استفاده از آب صدماتی را بر محیط و برخی از تجهیزات وارد میکند. از طرف دیگر آب ها نیز برای سلامت انسان کاملا بی خطر هستند. سیستم های اطفاء حریف آبی کاربرد خاص خود را دارند. و از این سیستم ها نمیتوان در همه محیط ها استفاده کرد. در این مقاله به معرفی سیستم های مهار آتش آبی و اجزای این دستگاه ها میپردازیم.

معرفی سیستم های اطفاء حریق آبی :

سیستم های اطفاء حریق آبی شامل سیستمی بر مبنای آب برای مهار آتش میباشد. تجهیزات داخل سیستم های مهار آتش اتوماتیک آبی در کنار هم، روند تشخیص تا خاموش کردن آتش را به عهده میگیرند. خوب این کاملا بدیهی است که در سیستم اطفاء حریق آبی تنها ماده برای مهار آتش آب میباشد. آب ها سرعت زیادی در خاموش کردن حریق دارند. از طرفی هم عملکرد در این سیستم نیز بسیار بالا است. بمحض اینکه علائم آتش موجب فعال شدن سیستم اطفا حریق میشود. در ادامه توضیحی مختصر در خصوص اجزای سیستم های مهار آتش آبی گفته میشود.

معرفی سیستم های اطفاء حریق آبی چیست

اجزای سیستم های اطفاء حریق آبی :

معمولا در تجهیزات این سیستم ها از پمپ برای ایجاد فشار و مخازن برای انباشت آب و در نهایت عوامل پخش کننده آب به نام اسپرینکلر ها استفاده میشود. اسپرینکلر های به کار رفته در سیستم اطفا حریق ساختمان با خروج پر فشار آب، در صدد خاموش کردن آتش بر می آیند.

خصوصیات مخازن و لوله :

نوع جنس مخازن و لوله ها در سیستم های اطفاء حریق آبی بسیار حساس میباشد. در هنگام وقوع آتش به دلیل ایجاد حرارت بالا و بروز تخریب های احتمالی ، مخازن و لوله ها در سیستم های اطفاء حریق آبی باید دارای مقاومت مناسبی در برابر ضربه و حرارت داشته باشند. این مخازن آب ها را از طریق شبکه لوله ها به پمپ ها هدایت میکنند.

پمپ ها :

پمپ و بوستر پمپ در سیستم های اطفاء حریق وظیفه ایجاد فشار مناسب جهت گسترش آب برای پوشش محیط را دارند. در سیستم اطفاء حریق آبی، پمپ های آتش نشانی به پمپ های گریز از مرکزی که دارای دبی بالایی هستند گفته میشود. این پمپ ها فشاری معادل 8 تا 12 بار دارند و جهت خاموش کردن آتش استفاده می شوند.

البته برای نتیجه بهتر در برخی از محیط های بزرگ می به جای پمپ آتش نشانی از بوستر پمپ آتش نشانی جهت سیستم اطفاء حریق آبی استفاده میکنند. بوستر پمپ آتش نشانی یکی از تجهیزات سیستم اطفا حریق آبی است که از حداقل دو الکتروپمپ جهت اطفاء حریق استفاده می کند.

اسپرینکلر ها :

معرفی اسپرینکلر های سیستم های اطفا حریق آبی چیست

اسپرینکلر ها در واقع تجهیزاتی برای پاشش آب برای گسترش ناحیه پوشش در سیستم اطفا حریق میباشند. سیستم ‌های پاشش آب به منظور کنترل آتش سوزی یا سرکوب آتش است، زمانی که توانایی آتش نشان ها برای فراهم کردن جریان آب مناسب برای اطفا آتش سوزی محدود است از این دستگاه استفاده میشود. این سیستم طراحی میشود تا باعث کاهش سرعت گرما در آتش و خاموش شدن کامل، قبل از مداخله دستی اطفا حریق شوند.

انواع سیستم مهارت آتش آبی :

سیستم اطفاء حریق آبی لوله تر : آب در این روش به صورت دائم در لوله ها وجود دارد. پس از تشخیص بلافاصله توسط اسپرینکلر ها بر محل آتش پاشیده میشوند.

سیستم اطفاء حریق آبی لوله خشک : در این رو آب در مسیر لوله ها قراتر ندارد. پس از تشخیص آتش توسط پمپ ها آب ها به محل هدایت میشوند.

سیستم اطفاء حریق آبی سیلابی : در سیستم اطفا حریق سیلابی اسپرینکلرهای سیستم باز هستند. در این سیستم ها دتکتور ها حساس به حرارت نیستند و در هنگام حریق از تمام اسپرینکلرها به سرعت آب خارج می شود.

مزایای سیستم اطفا حریق آبی :

معایب سیستم مهار آتش به وسیله آب :

دیدگاهتان را بنویسید